Pagina's

FOTOGRAFIE-TEKSTEN-COPYRIGHT

Nederlands en Engs talig ©

Fotografie en copyright

De foto's op deze website staan onder bescherming van internationale auteursrechten -ook wel copyright genoemd- volgens Artikel 1 van de Auteurswet 1912 en deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, ge(her)publiceert, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, zij het in drukwerk of elektronisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Opzettelijke schending van het auteursrecht is een misdrijf en kan met hoge geldboetes en/of gevangenisstraf worden bestraft. © E.A. Bakema

Voor meer informatie over auteursrecht:


Inline linking (ook bekend als hotlinking, leeching, piggy-backing, direct linking, offsite image grabs en bandwidth theft) van een pagina of foto op deze website is NIET toegestaan. Normale externe links naar (pagina's op) deze website zijn uiteraard welkom.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Photography and copyright

Copyright © 2014 Bert Bakema, all rights reserved. All images on this website are protected by international copyrights. Photos may NOT be copied, multiplied, (re)published, saved, adjusted or used in any way, be it in print or electronically, without prior written permission of the photographer. Intentional violation of copyright is a crime and punishable with substantial fines and/or imprisonment.

More information on copyright:


Inline linking (also known as hotlinking, leeching, piggy-backing, direct linking, offsite image grabs and bandwidth theft) of a page or image on this website are NOT allowed. Normal external links to pages are of course welcomed.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten